Liên hệ | English Trang chủ

Liên hệ
28.08.2009 15:47

Điện thoại các phòng - Xí nghiệp, Trung tâm của Vườn thú Hà Nội (Mã: 84.024)

HTML clipboard
Phòng Chủ tịch
3766 3439
Phòng Tổng Giám Đốc 3766 3436
Phòng Phó TGĐ Phương
3766 8111
Phòng Phó TGĐ Nghiệp
3766 0707
Phòng Kỹ Thuật 3766 3329
Phòng Tài Chính Kế Toán
3766 9790
Phòng Tổ chức Hành chính 3834 7395
Phòng Kế hoạch & đầu tư
3766 9678
Phòng Bảo vệ 3766 3438
Phòng Quản lý vé
3766 7358
Xí nghiệp chăn nuôi & PTĐV 1
3766 3430
Xí nghiệp chăn nuôi & PTĐV 2
3760 6392
Xí nghiệp DTCX số 1
3766 6792
Xí nghiệp DTCX số 6

Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp
3766 1216
Trung tâm dịch vụ Hòa Bình

Xí nghiệp nhân giống Động Thực vật Cầu Diễn.
3837 2815
XN DT xây lắp
3766 3943
XN QL xe - DVSC
3766 6181
 

Vườn Thú Hà Nội

Địa chỉ: Thủ Lệ - Q. Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại:  (84.024) 3834 7395 - 3766 0707

Fax: (84.024) 3766 3439

Email: info@hanoizoo.com

Website:www.hanoizoo.comHNZGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Bạn sẽ cho bé đi đâu chơi dịp cuối tuần

 Thăm vườn thú Hà Nội
 Đi công viên chơi
 Đi du lịch xa nhà
 Đi mua sắm ở siêu thị
 Ở nhà thui !Kết quả
Những thăm dò khác

_VOTING: 81
Thảo luận: 2468641
© 2009 - Website thuộc bản quyền của Vườn Thú Hà Nội - Hanoi Zoo    
Địa chỉ: Thủ Lệ - Q. Ba Đình - Hà Nội    
Điện thoại: (84.4) 3834 7395 - 3766 0707 - Fax: (84.4) 3766 3439    
Email: info@hanoizoo.com - Website:www.hanoizoo.com    
Phát triển và thiết kế website bởi Hãng Truyền Thông APM trên cơ sở NukeVietRC