Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo | Tin tức | Hanoi Zoo - Animals | Mammals | Common Palm Civet
Liên hệ | English Trang chủ

Common Palm Civet
15.12.2009 17:42

CIVETS – Viverridae
Common Palm Civet
Paradoxurus hermaphroditus

• Distribution

The Common Palm Civet lives in the mountainous provinces in the north all through the south of Vietnam. In the world it lives in India, Indonesia, Thailand, Myanmar, Sumatra and the Philippines.

• Habitat

The Common Palm Civet usually lives in mountainous forest and bushes forest.

• Behaviour

The Common Palm Civet generally lives alone and is active at night. During the day they usually sleep in the hollows of treetrunks. This animal can climb very well and they spend most of their time in trees.
In the wild they eat tree-ripened fruit, such as bananas and figs, and insects. In Hanoi Zoo they are fed fruit, meat and insects.
The breeding season is from February until April. The Common Palm Civet reaches its sexual maturity at the same age as all the civet species which is around 18 to 24 months. The gestation period is around 60 to 70 days. Two to three cubs are born in each litter.




Hanoi Zoo



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Gửi tin
Lên đầu trang
BẢNG GIÁ VÉ VÀO CỔNG
Giá vé trẻ em: 20.000đ/vé (Đối với người có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng 1,3m)



Giá vé người lớn: 40.000đ/vé (Đối với người có chiều cao lớn hơn 1,3m)
Bạn sẽ cho bé đi đâu chơi dịp cuối tuần

 Thăm vườn thú Hà Nội
 Đi công viên chơi
 Đi du lịch xa nhà
 Đi mua sắm ở siêu thị
 Ở nhà thui !



Kết quả
Những thăm dò khác

_VOTING: 45
Thảo luận: 37264
© 2009 - Website thuộc bản quyền của Vườn Thú Hà Nội - Hanoi Zoo    
Địa chỉ: Thủ Lệ - Q. Ba Đình - Hà Nội    
Điện thoại: (84.24) 3834 7395 - 3766 0707 - Fax: (84.24) 3766 3439    
Email: hanoizoo.1976@gmail.com - Website:www.hanoizoo.com    
Phát triển và thiết kế bởi Hãng Truyền Thông APM trên cơ sở NukeVietRC