Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo | Tin tức | Hanoi Zoo - Animals | Birds
Liên hệ | English Trang chủ

     Purple Swamphen

GRAILS, COOTS - Rallidae
Purple Swamphen
Porphyrio porfhyrio
Xem tiếp...
  

     Manchurian Crane

CRANES – Gruidae
Manchurian Crane
Grus japonensis
Xem tiếp...
  

     White Cheeked Turaco

TURACOS – Musophagidae
White-cheeked Turaco
Tauraco leucotis
Xem tiếp...
  

     Greater Adjutant Stork

STORKS - Cinoniidae
Greater Adjutant Stork
Leptoptilos dubius
Xem tiếp...
  

     Black Stork

STORKS - Cinoniidae
Black Stork
Ciconia nigra
Xem tiếp...
  

     Great Egret

HERONS - Ardeidae
Great Egret
Egretta aba
Xem tiếp...
  

     Little Egret

HERONS - Ardeidae
Little Egret
Egretta garzetti
Xem tiếp...
  

     Grey Heron

HERONS - Ardeidae
Grey Heron
Ardea cinerea
Xem tiếp...
  

     Purple Swamphen

GRAILS, COOTS - Rallidae
Purple Swamphen
Porphyrio porfhyrio
Xem tiếp...
  

     Manchurian Crane

CRANES – Gruidae
Manchurian Crane
Grus japonensis
Xem tiếp...
  

     White Cheeked Turaco

TURACOS – Musophagidae
White-cheeked Turaco
Tauraco leucotis
Xem tiếp...
  

     Lesser Adjutant Stork

STORKS - Cinoniidae
Greater Adjutant Stork
Leptoptilos dubius
Xem tiếp...
  

     Greater Adjutant Stork

STORKS - Cinoniidae
Greater Adjutant Stork
Leptoptilos dubius
Xem tiếp...
  

     Black Stork

STORKS - Cinoniidae
Black Stork
Ciconia nigra
Xem tiếp...
  

     Chinese Pond Heron

HERONS - Ardeidae
Great Egret
Egretta aba
Xem tiếp...
  

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3  [sau]

Đánh giá của bạn về Website này?

 Đẹp đấy
 Bình thường
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

_VOTING: 52
Thảo luận: 0
© 2009 - Website thuộc bản quyền của Vườn Thú Hà Nội - Hanoi Zoo    
Địa chỉ: Thủ Lệ - Q. Ba Đình - Hà Nội    
Điện thoại: (84.4) 3834 7395 - 3766 0707 - Fax: (84.4) 3766 3439    
Email: info@hanoizoo.com - Website:www.hanoizoo.com    
Phát triển và thiết kế website bởi Hãng Truyền Thông APM trên cơ sở NukeVietRC