Liên hệ | English Trang chủ

    Muntjak

DEERS – Cervidae
Muntjak
Muntiacus muntjak

Xem tiếp...
  

     PYTHONS

PYTHONS - Boidae
Rock Python
Python molures
Xem tiếp...
  

     Eurasian Griffon

EAGLES – Accipitridae
Eurasian Griffon
Gyps fulvus
Xem tiếp...
  

     Phayre’s Leaf Monkey

OLD WORLD MONKEY - Cercopithecidae
Phayre’s Leaf Monkey
Presbytis phayrei crepusculus
Xem tiếp...
  

     Sambar Deer

DEERS – Cervidae
Sambar Deer
Cervus unicolor
Xem tiếp...
  

     NEWTS

Caudata
Tam Dao Newt
Paramesotriton deloustali
Xem tiếp...
  
Đánh giá của bạn về Website này?

 Đẹp đấy
 Bình thường
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

_VOTING: 85
Thảo luận: 0
© 2009 - Website thuộc bản quyền của Vườn Thú Hà Nội - Hanoi Zoo    
Địa chỉ: Thủ Lệ - Q. Ba Đình - Hà Nội    
Điện thoại: (84.4) 3834 7395 - 3766 0707 - Fax: (84.4) 3766 3439    
Email: info@hanoizoo.com - Website:www.hanoizoo.com    
Phát triển và thiết kế website bởi Hãng Truyền Thông APM trên cơ sở NukeVietRC