Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Động vật dưới nước làm tăng nhiệt độ trái đất
02.10.2009

Những động vật kiếm mồi dưới đáy các nguồn nước liên tục thải ra chất nitơ oxit (N2O), một chất khí có khả năng làm tăng nhiệt độ địa cầu.
Theo các nhà khoa học, lượng khí N2O do động vật thải ra nhỏ hơn nhiều so với hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, song chúng cũng góp phần vào quá trình biến đổi khí hậu. Ngoài ra, tác động của N2O do động vật thải ra sẽ lớn hơn theo thời gian do các loại phân bón hóa học giàu nitơ tiếp tục xâm nhập vào sông, suối, hồ và biển.

N2O là một loại khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính, có tác động lớn hơn 310 lần so với CO2 với cùng khối lượng (CO2 vẫn là chất khí gây hiệu ứng nhà kính nguy hiểm nhất vì nó chiếm tỷ lệ lớn nhất). Nhóm nghiên cứu của Peter Stief, một chuyên gia thuộc Viện Vi trùng học hải dương Max Planck, nhận thấy tất cả động vật kiếm mồi dưới đáy sông, suối, hồ, biển bằng cách đào bới đều thải ra N2O vì chúng ăn vi khuẩn chuyển hóa nitơ.

“Các vi khuẩn này có khả năng tồn tại trong dạ dày của động vật. Điều này khiến chúng tôi ngạc nhiên”, Peter nhận xét. Tất nhiên, lượng N2O mà động vật dưới nước thải ra không gây tác động lớn đối với thay đổi khí hậu ở quy mô toàn cầu. Nhưng đối với từng hồ hoặc sông, tác động của N2O không hề nhỏ.


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=95

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com