Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Liên hệ
28.08.2009

Điện thoại các phòng - Xí nghiệp của Vườn thú Hà Nội (Mã: 84.24)
HTML clipboard
Phòng Kỹ Thuật 3766 3329
Phòng Tài Chính Kế Toán 3766 9790
Phòng Tổ chức Hành chính 3834 7395
Phòng Kế hoạch Đầu tư 3766 9678
Phòng Quản lý vé 3766 7358
Phòng Giáo dục Bảo tồn & Phát triển kinh doanh 3766 0866
Hotline: 0945651001
Phòng Bảo vệ 3766 3438
Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp 3766 1216
Xí nghiệp Quản lý xe và DVSC 3766 6181
Xí nghiệp duy trì xây lắp 3766 3943
Xí nghiệp Duy trì cây xanh số 1 3766 6792
Xí nghiệp Chăn nuôi và PTĐT số 1 3766 3430
Xí nghiệp Chăn nuôi và PTĐT số 2 3760 6392
Xí nghiệp Nhân giống Động Thực vật Cầu Diễn 3837 2815
 

Vườn Thú Hà Nội

Địa chỉ: Thủ Lệ - Q. Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại:  (84.24) 3834 7395 - 3766 0707

Fax: (84.24) 3766 3439

Website:www.hanoizoo.comURL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=6

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com