Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Sinh viên ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch (Trường Quốc tế Đại học Quốc Gia) học tập mô hình dịch vụ kinh doanh tại Vườn thú Hà Nội
03.06.2024

-----------------------------------
https://www.is.vnu.edu.vn/sinh-vien-nganh-quan-tri-khach-san-the-thao-va-du-lich-hoc-tap-mo-hinh-dich-vu-va-kinh-doanh-tai-vuon-thu-ha-noi/


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=453

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com