Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Lãnh đạo Vườn thú Hà Nội làm việc với Lãnh đạo Thảo Cầm Viên Sài Gòn
22.05.2023

Ngày 19/5/2023 Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm viên Sài Gòn đến làm việc và trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội. Đi cùng bà Thảo có ông Phạm Mạnh Dũng – Phó giám đốc và ông Trần Ngọc Dũng trưởng phòng Kế hoạch đầu tư của Thảo Cầm viên Sài Gòn.

Buổi gặp mặt và làm việc đã thúc đẩy, tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống giữa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm viên Sài gòn, trên tinh thần hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau về công tác quản lý, chuyên môn, trao đổi động vật, công tác khoa học, bảo tồn động vật hướng tới cùng nhau phát triển bền vững của hai Vườn thú.

.
.
.
.


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=363

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com