Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Thông báo về việc quy định giá vé vào cửa tham quan Vườn thú Hà Nội
15.05.2023

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-VTHN ngày 12/5/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội về việc quy định giá vé vào cửa Vườn thú Hà Nội;
Kể từ 06 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2023, quy định giá vé vào cửa tham quan Vườn thú Hà Nội như sau:
- Giá vé: 40.000 đồng/vé (Đối với người có chiều cao lớn hơn 1,3m)
- Giá vé: 20.000 đồng/vé (Đối với người có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng 1,3m)
Trân trọng thông báo !URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=360

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com