Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Báo cáo
07.10.2022

Năm 2021
https://www.mediafire.com/file/as7df2v57ol7rd4/Báo+cáo+năm+2021+(6+tháng+đầu+năm)biểu+5.pdf/file https://www.mediafire.com/file/jf54irgdpkzoj7x/Báo+cáo+năm+2021+biểu+4.pdf/file https://www.mediafire.com/file/xajcc1x3dq35cnk/Báo+cáo+năm+2021+biểu+2.pdf/file https://www.mediafire.com/file/k22rk0lhsr1sywm/Báo+cáo+năm+2021+biểu+6.pdf/file https://www.mediafire.com/file/14m3o5zm8f8v5u3/Báo+cáo+năm+2021+biểu+3.pdf/file https://www.mediafire.com/file/7erl58wsiom4ndn/báo+cáo+tài+chính+năm+2021.pdf/file


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=355

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com