Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Báo cáo 2022
07.10.2022

Năm 2022
https://www.mediafire.com/file/e8xwb35pe6h7uj7/Báo+cáo+năm+2022+(6+tháng+đầu+năm)biểu+5+(1).pdf/file https://www.mediafire.com/file/xhfs8uef9nb2gnv/báo+cáo+tài+chính+năm+(6+tháng+đầu+năm+)2022.pdf/file https://www.mediafire.com/file/1kmu1l519svyre0/báo+cáo+tài+chính+năm+(6+tháng+đầu+năm+)2021.pdf/file


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=354

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com