Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Thông báo mở cửa đón khách tham quan từ 6h00 ngày 15 tháng 10 năm 2021
14.10.2021

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.
Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội trân trọng thông báo: Từ 6h00 ngày 15/10/2021, Vườn thú Hà Nội và Công viên Hòa Bình sẽ mở cửa đón khách tham quan với số lượng không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=348

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com