Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
09.08.2021

Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội
Thủ Lệ - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội

https://www.mediafire.com/file/spb8suqyb00e3cy/BCTC+6+thang+dau+nam+2021+VTHN.pdf/file


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=343

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com