Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Công bố thông tin doanh nghiệp 2021
31.03.2021

Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội
Thủ Lệ - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - TP Hà Nội
Mã số thuế: 0100106218

https://www.mediafire.com/file/3ctbj02q75tfvmg/CÔNG+BỐ+THÔNG+TIN+DOANH+NGHIỆP.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/gyg4f98bns2xlfu/Công+bố+thông+tin+doanh+nghiệp+2.pdf/file


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=330

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com