Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Công bố thông tin doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội năm 2019
20.03.2019

Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.
Địa chỉ: Thủ Lệ - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - TP Hà Nội.
Mã số thuế: 0100106218

http://www.mediafire.com/file/ziiuuvde1m0ueip/c%25C3%25B4ng_b%25E1%25BB%2591_th%25C3%25B4ng_tin_VTHN_2019.compressed.pdf/file


URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=322

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com