Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

QUẠ ĐEN
13.10.2009

Tên khoa học: Corvus macrorhynchos macrorhynchos.
Bộ: Sẻ
Họ: Quạ (Corvidae)


Phân bố: Bắc bộ và Trung bộ Việt Nam.

Sinh thái và Sinh học: Sống định cư ở các vùng đồng bằng trung du, vùng đồi núi thấp, gần khu dân cư. Chúng sinh sản từ tháng 3 đến tháng 7. Tổ làm trên cành cây cao. Con mái đẻ 3 – 4 trứng, trứng ấp khoảng 15 ngày. Thức ăn của quạ đen bao gồm: động vật nhỏ , côn trùng, trứng, giun ...
URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=194

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com