Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

CAO CÁT BỤNG TRẮNG
13.10.2009

Tên khoa học: Anthracoceros malabricus.
Bộ: Sả
Họ: Hồng Hoàng (Bucerotidae)


Phân bố: Cao cát là loài phân bố rộng ở các nước Đông Nam Á. ở nước ta gặp chúng khắp các vùng rừng.

Sinh thái và Sinh học: Chúng thường làm tổ trong các hốc cây, mỏ to và rất khoẻ. Chúng ăn các loại quả cây. Chúng có cổ dài và mỏ dài rất thích hợp cho việc ăn quả ở các cành cây cao.
URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=191

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com