Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

VẸT AMZONA
13.10.2009

Tên khoa học: Amazona ochrocephala panamensis.
Bộ: Vẹt
Họ: Vẹt (Psittacidae)


Phân bố: Vẹt Amazon phân bố ở Tây Nam Colombia, tf Nam Magdalena đến Choco và Panama.

Thức ăn: Chúng ăn các loại hoa quả, hạt.

Vẹt Amazon được nhập vào Vườn thú Hà Nội từ 30/09/1998.

URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=189

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com