Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

GÀ RỪNG
19.09.2009

Bộ: Gà
Họ: Trĩ (Phasianidae)
Tên khoa học: Gallus gallus.Phân bố:
Nam Trung Quốc, Bắc Miến Điện, Lào, Cămpuchia, Việt Nam.

Sinh thái và Sinh học: Gà rừng sống định cư và ở trong nhiều kiểu rừng. Sinh cảnh thích hợp là rừng thứ sinh gần nương rẫy hay rừng gỗ pha giang, nứa. Sống đàn. Hoạt động vào hai thời điểm trong ngày: sáng sớm và xế chiều. Buổi tối gà tìm đến những bụi cây cao dưới 5m có tán lớn để ngủ. Gà thích ngủ trong các bụi giang, nứa có nhiều cây đổ ngang. Gà rừng ăn các loại quả mềm (đa, si…), hạt cỏ dại, hạt cây lương thực (thóc, ngô …), các loài động vật nhỏ. Sinh sản vào vụ xuân hè. Tổ làm đơn giản, trong lùm cây bụi. Mỗi lứa đẻ 5 – 10 trứng. ấp 21 ngày.

Gà rừng sinh sản tốt tại VTHN, mùa sinh sản từ tháng 1 đến tháng 5.

URL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=15

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com