Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo | Albums hình
Liên hệ | English Trang chủ
Chúa sơn lâm
Chùm ảnh về chúa sơn lâm oai hùng và hoang dã.

Tiger01

Tiger02

Tiger03

Tiger04

Tiger05

Tiger06

Tiger07

Tiger08

Tiger09

Tiger10

Tiger11

Tiger12

Tiger13

Tiger14

Tiger15

Tiger16
Thu nhỏ Albums | Danh sách albums
© 2009 - Website thuộc bản quyền của Vườn Thú Hà Nội - Hanoi Zoo    
Địa chỉ: Thủ Lệ - Q. Ba Đình - Hà Nội    
Điện thoại: (84.24) 3834 7395 - 3766 0707 - Fax: (84.24) 3766 3439    
Email: hanoizoo.1976@gmail.com - Website:www.hanoizoo.com    
Phát triển và thiết kế bởi Hãng Truyền Thông APM trên cơ sở NukeVietRC